Ниигэм 21 dec 2022 843

Үбшэн буураба

Буряад Уластамнай ханяадан яһала һүжэрөөд байтараа, нэгэ бага буураба хэбэртэй. Һургуулиин үхибүүдһээшье байха томо зон хамшаглана.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

-Бүхы аймагуудта,  мүн Улаан-Үдэдэшье ажаһуугшадай ехэнхинь  гриппһээ һэргылэлгын тарилгагүй байгаа, - гэжэ Роспотреб- хиналтын түрүүлэгшэ Сергей Ханхареев дуулгана.

Урдамнай Шэнэ жэлэй һайндэрнүүд хүлеэжэ байна. Хүн зоной  иишэ тиишээ ябаха, айлшалха ушарнууд олошорхо. Энээнһээ уламжалан, үбшэн дахяад һүжэрхэдээ болохо бшуу. Тиимэһээ гэр гэртээ һууһаниинь дээрэ гэжэ онсолмоор.

Ехэ хүндөөр үбшэн хүрэнэ гэжэ эмшэд тэмдэглэнэ. Багашуул ехээр халуурна, ханяаданшье  тиимэ бэлээр һаланагүй. Саг соогоо һэргылэмжын тарилга хүүлэжэ байбал, дээрэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг