Ниигэм 25 jan 2023 646

Шонын хүлдэхөөр хүйтэн

Һүүлэй хэдэн үдэрэй туршада Буряад Уластамнай амаргүй хүйтэн уларил тогтоод байна. Зарим газарта 50 градус гаратараа хүйтэрөө. Мүнөөдэрһөө эхилжэ, эгээл жабартай хүйтэн уларил бууража, нэгэ бага дулаарха гэжэ Гисметео-албанай мэргэжэлтэд багсаамжална.

- Үглөөдэр, январиин 26-да, багахан саһан будар­ха, баруун талаһаа секундын 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө -25, -30 градус болотор хүйтэрхэ, зарим газарта -34, -39 болохоор ха­раалагдана. Байгал шадар һүниндөө -18, -23, харин үдэртөө -16, -21 хүйтэн болохо. Хойто аймагуудаар -24, -26 болохо, - гэжэ уларил шэнжэлдэг албанай мэргэжэлтэд дуулга­на.

Хүйтэн уларилай тогтоһонһоо бо­ложо, һургуулиин үхибүүд гэрһээ һуража эхилээ. Эдэ үдэрнүүдтэ холо ойгуур ябахагүй, ехэ хэрэгтэй бэшэ һаа, гэртээ һууһаниинь дээрэ. Хээрэ газаа авто-хүлэгэйнгөө эб­дэржэ һалаа һаань, аймшагтай аюулшье боложо магад.

Хүн гээшэ нэгэ арга олоод байха юм ааб даа, харин үхэр малда иимэ хүйтэн сагай ерэхэдэ, ехэ хэсүү даа. Иигэһээр хүйтэн нэгэ бага буураха бэзэ. Тэрэнэй саана хабарай хагсуухан, һалхитайхан үдэрнүүд удахагүй хүрэжэ ерэхэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ бэлдэбэ