Ниигэм 27 apr 2023 790

Буряад орондо Буддын шажанай уласхоорондын фестиваль үнгэргэгдэхэнь

Июлиин 6-да Улаан-Үдэ хотодо XIV дүгээр Далай ламын түрэһэн үдэртэ зорюулагдаһан «Боди хүгжэм» гэһэн уласхоорондын фестиваль болохо. (6+)  

© фото: Далай ламын Вконтакте сүлжээндэхи хуудаһанһаа

Тус фестивалиин нэгэ шэглэл «Ухаан бэлигэй далай. Океан мудрости» гэжэ нэрэтэй. Тэрээндэ хабаадагшад буддын шажанай сэдэбээр найруулагдаһан аялга дуу дурадхаха аргатай.

«Нютагаа түүрээнэб. Воспеваем Родину» гэһэн шэглэлээр буддын шажанай маяг оруулан, Эхэ ороноо, түрэл нютагаа магтажа бэшэгдэһэн, найруулагдаһан дуу хүгжэм ба бусад уран һайханай бүтээлнүүд дурадхагдаха юм. Тэдээн лэ сооһоо эгээл һайнуудынь тодорхойлогдохо.

Фестивальда мэргэжэлтэ ба һайн дуранай уран бүтээлшэд хабаадаха аргатай. Тэдэнэй дурадхаһан бүтээлнүүд 2022-2023 ондо хэгдэһэн байха ёһотой.     

Фото: Далай ламын Вконтакте сүлжээндэхи хуудаһанһаа