Спорт 6 feb 2020 1368

​​Бэрхэшээлтэй ушараад, бэеэ голоогүй

Эрэмдэг бэетэйшүүлэй дунда үнгэрдэг һур харбалгаар Ородой чемпионадта Буряадай тамиршад шангай табан һуури эзэлээ. Аглаг үндэр Аха аймагһаа гарбалтай Пётр Марзаев хоёр алтан медальдань хабаатай байба.

Үбэлэй халаанда тус мүрысөөн эрэмдэг бэетэй харбаашадта хабаатай ори ганса хэмжээн болоно ха юм. Тиимэһээ эндэ илалта туйлахада гү, али шангай һуури эзэлхэдэ хүндэтэй. Намартаа үнгэргэгдэхэ Паралимпиин наадануудта энэ мүрысөөн бэлэдхэлэй нэгэ шата боложо үгэнэ.

Пётр Марзаев хадаа классическа түхэлэй номо һуршаар харбалгын хубиин тоосоондо түрүү һуури эзэлээ. Эндэ мэдээжэ Антон Зяпаевые финалда илажа шадаа. Командна тоосоондо тэрэ Сергей Хутаков болон Руслан Трач хоёртой баһа I һуури эзэлээ. Буряадай эрхим гурбан харбаашан финальна уулзалгада Үбэр Байгалай хизаарые түлөөлһэн Кирилл Смирнов, Бато Цыдендоржиев, Амгалан Батоев гэгшэдые шүүһэн байна.

Блочно түхэлэй номо һуршаар харбадаг Татьяна Андриевская болон Баир Шигаев гэгшэд командна микст тоосоондо шангай II һуурида гараа. Баир Шигаев, Бадма Хаминдаев болон Александр Гомбожапов гэгшэд командна тоосоондо III һуурида гараа.

Хүзүүгээ гэмтээһэн тамиршадай дунда Чингис Бальжиев хүрэл медальда хүртөө.

- Аглаг үндэр Аха нютагаймнай суута хүбүүн, үнэр баян бүлын үри, өөрөөшье зургаан үхибүүдэй эсэгэ Пётр Хамацыренович Марзаев бэрхэшээлтэй уул- заад, бэеэ голожо, сэдьхэлээ тамалжа ябаагүй, шанга зоригоо, шандааһа шадалаа элсүүлээд, шүдөө зуугаад, шанха өөдөө шармайгаа. Ород гүрэнэй чемпионадта хоёр алтан медаль абаһандань амаршалнабди. Агууехэ Мүнхэ Һарьдагай хормойдо ажаһуудаг һоёд, буряад угсаата нютагаархиднай, Буряад һайхан ороноймнай бүхы ажаһуугшад омогорхоно, - гэжэ нютагайнгаа хүбүүе Аха аймагай ажаһуугшад болон тэндэһээ гарбалтайшуул дэмжэн, баяртай байһанаа мэдүүлнэ.

П. Марзаевай гэр бүлын зурагуудһаа

Автор: Борис БАЛДАНОВ