Спорт 20 nov 2019 571

​​Түрэһэн үдэртөө түрүүлбэ

Ноябриин 17-до 30 наһанайнгаа ойн баяр тэмдэглэһэн Александр Богомоев түрэһэн үдэртөө уласхоорондын мүрысөөндэ шалгаржа, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Буряадай үшөө гурбан барилдаашан хүрэл медальнуудые абаа.

Казахстанай Тараз хотодо заншалта болоһон уласхоорондын мүрысөөндэ 200 гаран тамиршад суглараа.

61 килограммай шэгнүүртэ барилдаһан Александр Богомоев Таразта хоёрдохиёо чемпион болоо. Дагестанай, Кыргызстанай болон Саха-Яхадай хоёр тамиршаниие илажа, түрүүлжэ гараа.

65 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Даша Шарастепанов ба Булат Батоев гэгшэд шангай III һууринуудые эзэлээ. Мүн тиихэдэ Евгений Жербаев хүрэл медальда хүртөө.

Балдан Цыжиповэй бо­лон Алдар Бальжинимае­вай V һууринууд муу бэшэ гээд һанагдана.

Апрелиин 23-27- ой үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ болохо Ородой чемпионадта бэлдэжэ байһан Буряадай тамиршад декабрь һарада Владикавказта болохо уласхоорондын томо мүрысөөндэ хабаадаха юм.

Казахстанай барилдаанай федерациин сайтһаа гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ