Спорт 7 nov 2019 738

​​Фёдор Балтуев илалта туйлаа

Эрхүү можын залуу барилдаашан Фёдор Балтуев 2000-2002 онуудта түрэһэн эдиршүүлэй дунда Ородой чемпионадта түрүү һуури эзэлээ.

Энэ наһанай бүлэгтэ болоһон мүнөө жэлэй чемпионат уласхоорондын мүрысөөндэ ошохо эрхэ олгуулаашьегүй һаа, тамиршанда ехэ туһатай. Юундэб гэхэдэ, Ородой суглуулагдамал командын һоригшод бүхы тамиршадые эндэ хаража үзэнэ ха юм.

Фёдор Балтуев энэ мүрысөөндэ 61 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ барилдажа, 5 тамиршаниие шүүжэ гараа. Булигдаһан тамиршадай дунда гурбаниинь Дагестанай байгаа гээд хэлэлтэй.

“Борцы Бурятии” бүлгэмэй гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ​