Спорт 20 may 2020 393

​Буряадай Футболой федераци эдир тамиршадай дунда зурагуудай урилдаа эмхидхээ

Гол шанда хүртэһэн Арья Куркутов

Футбол наададаг эдиршүүл гэртээ миин һуунагүй. Буряадай Футболой федераци эдир тамиршадай дунда зурагуудай урилдаа эмхидхээ.

Федерациин хүтэлбэрилэгшэ, бүхэроссиин шатын шүүгшэ Роман Галимовай хэлэһээр, яһала олон хүбүүд, басагад урилдаанда оролсоо. 

- Хэниие ёһотой герой гэжэ һананаб, тэрэнээ зурахыень дурадхагдаа. Хажуугаарнь нэгэ хэды үгөөр өөрынгөө герой тухай бэшэхэ һэн. Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан урилдаан тула ехэнхи зурагууд дайнда хабаатай байгаа, - гэжэ Роман Галимов хөөрэнэ. 

Урда долоон хоногто түрүү һуури эзэлэгшэдэ гол шан барюулагдаа. Эгээл гоё зураг эльгээһэн Арья Куркутов бүмбэгэн шанда хүртөө.

Гэхэтэй хамта Ород гүрэн дотор футболоор нааданууд июлиин 31 болотор хоригдоо. Ганса премьер-лигын ба Ородой Кубогай мүрысөөнүүд июниин 21-дэ үргэлжэлхэ гээд хараалагдана. Һайн дуратайшуулай командануудай дунда наададаг “Бурятия” командын гэшүүд ганса нэгээрээ һорилго хэжэ эхилээ. Аяар август болгонгүйгөөр, ээлжээтэ халаан эхилхэ бэзэ гэжэ спортдо дуратайшуул найдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ​