Спорт 14 oct 2020 197

Алиса Жамбалова Австрида

Буряад Ороноо санаар урилдаанда ходо түлѳѳлжэ ябадаг Алиса Жамбалова эдэ үдэрнүүдтэ Австри гүрэнэй Рамзау газарта hорилго хэжэ эхилээ. Манай тамиршан Ородой Уласай суглуулагдамал командын бүридэлдэ орожо, ерэхэ үбэлэй хаhада үнгэргэгдэхэ мүрысѳѳнүүдтэ бэлдэнэ.

Санаар урилдаашадай бэе тамир элүүр энхэ, 2021 ондо Германиин Оберстдорф хотодо үнгэргэгдэхэ бүхэдэлхэйн чемпионадта хаба шадалаа туршаха болоно.

Фото: infpol.ru