Спорт 19 oct 2020 190

Буряадай тамиршад Бүхэдэлхэйн мүрысөөндэ хабаадахаБуряад Уласай табан тамиршад гиир үргэлгөөр Бүхэдэлхэйн түрүү һуури эзэлхын түлөө мүрысөөндэ болон чемпионадта хабаадалсахань.

Уласай спортын талаар бэлэдхэлгын түбэй мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр, Ородой Холбоото Уласай суглуулагдамал командын бүридэлдэ Буряадай тамиршад Дмитрий Коломин, Сергей Каргин,  Андрей Рассадин, Сергей Любимский, Василий Недорезов гэгшэд оронхой.

Фото: yandex.ru