Спорт 27 nov 2020 297

​Тхэквондистнууд Буряадаа дахинаа нэрлүүлээ

© фото: Буряадай тхэквондогой федерациин зураг

Екатеринбург хотодо үнгэргэгдэһэн Ородой Кубокта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ Буряадай тамиршад зургаан медаль абажа шадаа.

Тхэквондогоор (ИТФ) тус мүрысөөн заншалта ёһоороо ноябриин эхиндэ Екатеринбургда болодог юм. Харин мүнөө болзорынь хойшолуулагдажа, ноябриин 24-25 үдэрнүүдтэ шанга тулалдаанууд үнгэрэгдөө. Үни удаан мүрысөөгүй тамиршад олоор суглараа. 400 гаран тхэквондистнууд 23 можо хизаарнуудые түлөөлөө.

Ангелина Пищалкина, Михей Иринчеев болон Дарья Шелопугина гэгшэд алтан медальнуудые абаа. Анастасия Бурдина шангай хоёрдохи һуури эзэлһэн байна. Буряадай тхэквондогой түрүү тамиршан Александр Бодров энэ удаа чемпион боложо шадаашьегүй һаа, мүнгэн болон хүрэл медальнуудаар шагнагдаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай тхэквондогой федерациин зураг