Спорт 19 jan 2021 143

​Буряад Уласта тамирай мүрысөөнүүд үнгэргэгдэжэ эхилхэнь

© фото: Анна Огородник

Мүнөөдэр, январиин 19-дэ, Буряад Уласай Толгойлогшын «COVID-19 үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэгүйн талаар Буряад Уласай ажаһуугшадые болон дэбисхэр аршалха талаар нэмэлтэ хэмжээнүүд тухай» гэһэн тогтоолдо хубилалтанууд оруулагдаа.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн суглаанда уласай болон тойрогуудай хэмжээнэй мүрысөөнүүдые үнгэргэжэ эхилхэ гэһэн шиидхэбэри абтаа.

- Буряад Уласай дэбисхэртэ тамирай хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэжэ эхилхэ тухай эпидемиологическа албантай зүбшөөгдөө. Мүрысөөнүүдэй үнгэргэхэдэ, харагшад байхагүй, хабаадагшад COVID-19 элирүүлхэ шэнжэлгэнүүдые хэхэ ёһотой гэһэн эрилтэнүүд табигдана. Һаяын сагта Алас Дурнын федеральна тойрогой мүрысөөнүүд үнгэргэгдэхэ юм, - гэжэ Буряадай сспортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайд Вячеслав Дамдинцурунов хэлэбэ.  

Фото: Анна Огородник