Спорт 26 feb 2021 242

​Буряадай шатаршан Дандар Шобоев - хоёр дахин дүрбэдэхи һуурида

© фото: «Наша Сибскана» сонин

Эрхүү хотодо шатараар Сибириин федеральна тойрогой мүрысөөн үнгэргэгдэбэ. Буряадай шатаршан Дандар Шобоев хоёр дахин дүрбэдэхи һуурида гараа.

Түргэн шатараар болон блиц-наадалгаар тэмсээн болоһон байна. Бүхы дээрээ 56 хүн сагаан-хара хюлгын саана мүрысөө.

Рапид тулалдаанда ФИДЕ-гэй мастер Дандар Шобоев 6,5 очко абажа, 4-дэхи һуурида гараа. Харин блиц нааданда дахинаа 6,5 очко абаад, шангай һуури эзэлжэ шадабагүй.

Эрэшүүлэй дунда Красноярск хотын Владимир Бычков болон Томскын Антон Исаев гэгшэд түрүүлээ. Эхэнэрнүүдэй дунда Новосибирск хотын Татьяна Малетина хоёр дахин чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Дандар Шобоев хадаа Түнхэн аймагһаа уг гарбалтай юм. Һоригшынгоо Эрхүү можо нүүжэ ошоходонь, мүнөө үедэ энэ можые мүрысөөнүүд дээрэ түлөөлнэ. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: «Наша Сибскана» сонин