Спорт 24 may 2022 251

Буряадай түрүүшын чемпионой дурасхаалда зорюулагдаһан сүлөөтэ барилдаанай тэмсээн Улаан-Үдэ хотодо болохонь

Майн 25-һаа 28 болотор Буряадай түрүүшын чемпион, Буряад оронһоо урган гараһан түрүүшын СССР-эй спортын мастер, бүхэсоюзна ба уласхоорондын хэмжээнэй судья Василий Енхоевич Гармаевай дурасхаалдан зорюулагдаһан турнир Улаан-Үдэ хотодо үнгэрхэнь.

© фото: Министерство спорта и молодежной политики РБ

Тэмсээндэ хабаадаха тухайгаа Монгол Уласай ба Орос гүрэнэй хэдэн можо нютагуудай түрүү барилдаашад мэдүүлэнхэй. Харин Буряадай суглуулагдамал командын гэшүүдтэ тус турнир Оросой чемпионадта бэлдэлгын гол шухала шата боложо үгэхэ ёһотой. Оросой чемпионат июль һарын хуушаар Кызыл хотодо үнгэргэгдэхэ юм. 

Байгша ондо Буряадай сүлөөтэ барилдаанай түүхэтэ ой тэмдэглэгдэнэ. 1962 ондо манай уласай түрүүшын чемпионат үнгэргэгдэһэн юм. Тиигэжэ 60 жэлэй саана амжалта туйлаһан тамиршадые хүндэлэн ёһолхо арга хэмжээн Василий Гармаевай нэрэмжэтэ турнирай үедэ болохо юм ха. 

Юһэн шэгнүүртэ шангай һууринуудые эзэлһэн барилдаашад хамта дээрээ 700 мянган түхэригэй шангуудые хоорондоо хубааха.

Фото: Министерство спорта и молодежной политики РБ