Спорт 31 may 2022 251

Мэргэжэлтэ боксоор бүхэроссиин тэмсээндэ нютагаймнай тамиршан илалта туйлаа

Буряад ороной тамиршан Вадим Лубсанов Москва хотодо үнгэргэгдэһэн турнирта амжалтатай хабаадаба.

© фото: pixabay.com

«Нокаутуудай хаан» гэһэн һубаряа тэмсээнүүдэй хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн турнирта Вадим Лубсанов Барнаул хотын түлөөлэгшэ Дмитрий Кулаковтой уулзажа, хоёрдохи раундын үедэ тэрэниие нокаутда оруулжа шадаа.

Буряад орондо бэрхэ боксёрнууд олон. Оросой чемпионадта тэндэһээ гарбалтай шанга хүбүүд саг үргэлжэ хабаадажа байдаг, - гэжэ тус уулзалга тайлбарилһан мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ һэн.

Вадим Лубсанов 12 наһатайһаа хойшо мэргэжэлтэ тамиршанай замда гараад, яһала урагшатай дабшажа ябана. Тэрэ олон тоото тэмсээнүүдтэ амжалтатай хабаадаһанайнгаа ашаар «Оросой спортын мастер» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн юм.   

Фото: pixabay.com