Спорт 22 jun 2022 328

Уласхоорондын хэмжээндэ

Казахстан гүрэнэй ниислэл болохо Нур-Султан хотодо һур харбалгаар уласхоорондын мүрысөөн эмхидхэгдэбэ. Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряадай харбагшад һайн дүн тэндэ харуулаа.

© фото: Буряадай Һур харбалгын федерациин зураг

Россиин  тамиршадые бүхы уласхоорондын хэмжээ ябуулгануудһаа болюулһанай удаа тус мүрысөөн жэшээтэ болоно. Манай тамиршадые эндэ уриһандань баярламаар байна гээд, абаһаар лэ хэлэхэ шухала.

“Гран-при Нур-Султан” гэһэн мүрысөөн Австри, Беларусь, Грузи, Казахстан, Кыргызстан, Монгол болон Ород гүрэнүүдэй 100 гаран тамиршадые суглуулаа.

Блочно түхэлэй номо һуршаар харбагшадай дунда Сергей Шенхоров шалгараа. Хубиин тоосоондо тэрэ хүрэл медаль абажа шадаа. Командна микст тоосоондо Москвагай Елизавета Князеватай Сергей шангай 2-дохи һуури эзэлээ.

Классическа түхэлэй номо һуршаар харбагшадай дунда Сергей Цыренов шалгаржа, шангай һуури эзэлэгшэдэй тоодо оролсоо. Командна микст тоосоондо Краснодарска хизаарай Полина Крикуноватай хамта мүн лэ мүнгэн медальда хүртөө.

2020 оной Олимпиин наадануудта мүнгэн медальда хүртэһэн Светлана Дашанимаева (Гомбоева) шангай һуурида гараашьегүй һаа, яһала һайн дүн харуулаа гээд мэргэжэлтэд дуулгана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай Һур харбалгын федерациин зураг