Главная / Новости /Происшествия / Улаан-Үдын һургуулида буу зэбсэгтэй үхибүүд һүйд хэбэ

Улаан-Үдын һургуулида буу зэбсэгтэй үхибүүд һүйд хэбэ

19-01-2018

Мүнөөдэр, январиин 19-дэ, Сосновый Бор һууринай Бонивурай гудамжада оршодог 5 дугаар һургуулида хутага, һүхэ, «Молотовой коктейль» бариһан үхибүүд шурган орожо, һүйд татаба.

Буу зэбсэг бариһан үхибүүд түймэр табижа, уридшалһан мэдээгээр, энэ һургуулиин 3 һурагшадые шархатааба. Түймэр сарагшад түргын дары гал унтарааһан байна. Һургуулиһаа 500-һаа дээшэ хүнүүдые гаргаба. Һургуулида түргэн түргэн дары албанай хүдэлмэрилэгшэд ажалаа ябуулна.

«Тивиком» телеканалай мэдээсэлээр, шархатаһан һурагшадай нэгые түргэн туһаламжын больницада оруулаа. Һүйд хэгшэд энэл һургуулиин шабинар гэжэ багсаамжалагдана.

Баһал иимэ ушар Пермь хотодо январиин 15-да болоо гэжэ һануулнабди. Пермиин 127 дугаар һургуулиин багшанар болон шабинарые хоёр эдиршүүл шархатаажа, гэнэ усал болоһон байна. Тиихэдэ 8 үхибүүд болон нэгэ багша шархатаа. Һүйд хэгшэдые хоёр һараар хаажа, урид хэлсэжэ, хүниие алаха һэдэлгэ хэбэ гэжэ хүбүүдые гэмнэбэ.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото һүйд татаба гэнэ усал15:49

Амгалан байдал үршөөһэн «Амарлин» дасан үндыбэ 

15:12

«Оюуна» сэсэрлигэй дүй дүршэл 

14:37

​Яагаад жаргалтай хүүгэдые хүмүүжүүлхэб? 

14:03

Аша буянтай эмшэн 

13:35

Буряад Уласай Загарай аймагта 6 модоной зайда заһабарилагдаһан харгы ашаглалгада тушаагдаба 

11:21

Улаан-Үдэдэ “Ургаса-2018” яармаг ажаллаха 

10:58

Буряад Уласай Загарай аймагта 53 метр утатай хүүргэ заһабарилагдаба 

10:23

Һургуули тухай түрэлхидэй һанамжанууд 

10:08

Бусад можонуудай эрхим дүй дүршэлнүүд Буряадта нэбтэрүүлэгдэхэ 

09:43

Буддын шажанай, соёлой, тамирай ехэ һайндэр 

09:43

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Кабанск аймагта 

09:21

Залуу эмшэдтэ аша туһатай талмай эмхидхэгдээ 

09:13

Буряад Уласта өөһэдөө газар эзэлжэ, баригдаһан гэрнүүд хуулиин ёһоор дансатай болобо 

08:57

В Бурятии театр имени Н.А. Бестужева празднично откроет свои театральные кассы 

08:30

Бурят-монгольский зурхай с 22 по 28 августа 

08:15

В Бурятии сегодня, 22 августа, местами кратковременные дожди, днём до +31 

Наши издания