Главная / Новости /Происшествия / Улаан-Үдын һургуулида буу зэбсэгтэй үхибүүд һүйд хэбэ

Улаан-Үдын һургуулида буу зэбсэгтэй үхибүүд һүйд хэбэ

19-01-2018

Мүнөөдэр, январиин 19-дэ, Сосновый Бор һууринай Бонивурай гудамжада оршодог 5 дугаар һургуулида хутага, һүхэ, «Молотовой коктейль» бариһан үхибүүд шурган орожо, һүйд татаба.

Буу зэбсэг бариһан үхибүүд түймэр табижа, уридшалһан мэдээгээр, энэ һургуулиин 3 һурагшадые шархатааба. Түймэр сарагшад түргын дары гал унтарааһан байна. Һургуулиһаа 500-һаа дээшэ хүнүүдые гаргаба. Һургуулида түргэн түргэн дары албанай хүдэлмэрилэгшэд ажалаа ябуулна.

«Тивиком» телеканалай мэдээсэлээр, шархатаһан һурагшадай нэгые түргэн туһаламжын больницада оруулаа. Һүйд хэгшэд энэл һургуулиин шабинар гэжэ багсаамжалагдана.

Баһал иимэ ушар Пермь хотодо январиин 15-да болоо гэжэ һануулнабди. Пермиин 127 дугаар һургуулиин багшанар болон шабинарые хоёр эдиршүүл шархатаажа, гэнэ усал болоһон байна. Тиихэдэ 8 үхибүүд болон нэгэ багша шархатаа. Һүйд хэгшэдые хоёр һараар хаажа, урид хэлсэжэ, хүниие алаха һэдэлгэ хэбэ гэжэ хүбүүдые гэмнэбэ.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото һүйд татаба гэнэ усал17:25

Алаг үнеэ абарагшад 

17:02

Буряадай тамиршад Европын хэмжээндэ шалгараа 

16:37

Һургуулияа дүүргэһэнэй ойдо – шэнэ ном 

16:17

Буряад араднай бэлигтэй даа! 

15:42

Олониитын хэрэгһээ сухаридаггүй 

15:01

Жигжит Баясхалановай арт-галерей – Улаан-Үдэдэ 

14:52

"Золотой храм киноискусства". The END 

14:29

Үхибүүдэй зүрхэндэ – онсо анхарал 

13:58

«Мэргэн һайниие, дээдэ ехэсые танихын аймаг» 

13:21

Абяа ехэтэй «Сагаан турлааг» 

11:55

Иностранцы в Сибири 

11:37

Шалгарһан зондо - шангууд 

11:21

В Бурятии наградили юных математиков, ставших одними из лучших в России 

11:12

Түүхэтэ хүүргэ 

10:53

Засагай газарай шэнэ нэрэнүүд 

10:38

Буряад сонин агаарай долгиндо майн 23-ай дугаар 

10:36

Организация праймериз пока «хромает» 

10:16

Сэлэнгэ аймагай сэнтэй жэшээ 

09:27

Анатолий Кушнарёв: «Наша задача – помогать людям» 

09:02

Эршэмтэй ажалай эхин табигдаа 

08:37

Бурят – монгольский зурхай с 23 мая по 29 мая 

08:15

Днём в Бурятии до +20 градусов, местами ожидаются небольшие осадки 

Наши издания