Соёл уралиг 24 nov 2020 729

​Улаан-Үдэдэ Үндэһэтэнэй номой сангай хуушан байшан һэльбэн шэнэлэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

1969 ондо баригдаһан Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой сангай хуушан байшан һэльбэн шэнэлэгдэнэ. Байшан ондоогоор зохёогдожо, бүхэлүүлэгдэхэ юм.

Уншагшадай танхим байгуулха зорилготой дүрбэдэхи дабхар баригдахаар түсэблэгдэнэ.

- Үндэһэтэнэй номой сангай хуушан байшан һэльбэн шэнэлэлгэдэ федеральна болон уласай бюджедүүдһээ 595 саяһаа дээшэ түхэриг һомологдоо, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соелма Дагаева хэлэбэ.

 2021 оной III кварталай дүүрэтэр дүрбэдэхи дабхар баригдажа, байшанай гадаа түхэл һэльбэн шэнэлэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй.

2020 оной июниин 6-да Үндэһэтэнэй номой сангай шэнэ байшанай нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдөө гэжэ һануулнабди.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман