Соёл уралиг 7 apr 2021 499

​«Хори буряадай делегаци Пётр хааниие бараалхана» гэһэн зурагай нюусануудые таахаяа Уран һайханай музей урина

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музей «Хори буряадай делегаци Пётр хааниие бараалхана» гэһэн мэдээжэ уран зурагай нюусануудые таахыень дурадхана.

Апрелиин 10-да Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музей соо юрын бэшэ хэмжээ ябуулга үнгэрхэ. Буряадай болон Россиин арадай уран зурааша Солбон Ринчиновэй уран бүтээл болохо «Хори буряадай делегаци Пётр хааниие бараалхана» гэһэн уран зурагта ороһон хүнүүдэй үри һадаһад энэ уулзалгада уригдана.

Энэ зурагай хажууда түүхын эрдэмэй кандидат Дорж Цыбикдоржиев тэрэ делегациин гэшүүдэй уг залгаламжалагшадта лекци уншаха. “Нэгэдүгээр Пётр хаантай хори буряадуудай хэлсээ баталһанай түүхэһээ” гэһэн сэдэбээр лекцидэ хори буряадуудай бараалхалга тухай зарим мэдэгдээгүй асуудалнуудта харюу үгтэхэ.

Эдэ үдэрнүүдтэ Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музей соо Солбон Ринчиновэй түрэһөөр 85 жэлэйнь ойдо зорюулагдаһан уран зурагай үзэсхэлэн дэлгээгдэнэ. Тэрэнэй бүтээлнүүд болохо “Булжамуур жэргэнэ”, “Гэр бүлэ. Тоонто”, мэдээжэ зүжэгшэдэй хүрэгүүд Буряадай уран зурагай алтан жасада ороһон юм. «Хори буряадай делегаци Пётр хааниие бараалхана» гэһэн зурагынь тон ехэ һонирхол татадаг юм. Энэ зураг Зүблэлтэ засагай үедэ хосорхо туйлдаа хүрэһэн байна. Тиимэһээ энэ зурагтай холбоотой болон түүхэтэ үйлэ хэрэгэй нюусануудые эли болгохо ажал ябуулагдана.

Автор: Бадма ЖАБОН

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман