Соёл уралиг 13 may 2021 439

Буряадай Хяагтын аймагай «Аялга» ансамбль уласхоорондын мүрысөөндэ түрүүлээ

"Les Etoiles Sancyberie" гэһэн уласхоорондын мүрысөөн апрелиин 26-һаа майн 2 болотор эмхидхэгдээ

Буряад Уласай Хяагтын аймагай арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй «Аялга» ансамбль Франциин Монт-Дор хотодо эмхидхэгдэһэн "Les Etoiles Sancyberie" гэһэн уласхоорондын VIII мүрысөөнэй "Струнные инструменты" гэһэн шэглэлээр I шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Гнесинүүдэй нэрэмжэтэ Хүгжэмэй Ородой академиин профессор, Ородой Холбоото Уласай арадай артист Александр Цыганков жюриин түрүүлэгшэ байгаа.

"Les Etoiles Sancyberie" гэһэн уласхоорондын мүрысөөн апрелиин 26-һаа майн 2 болотор эмхидхэгдээ. Хоёр шатада үнгэргэгдэһэн мүрысөөндэ эпидемиологическа байдалһаа боложо, буулгабаринуудаар эрхимүүд элирүүлэгдэһэн байна.

Хяагтын аймагай Алтайн хүгжэмэй һургуулиин дэргэдэ жэшээтэ «Аялга» ансамбль 2002 ондо байгуулагдаһан юм. Ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ - Евгения Дашинимаевна Рампилова. Энэ ансамбль уласай, бүхэро  ссиин, уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ амжалтатайгаар хабаададаг юм. 2006 ондо «Аялга» ансамбльта жэшээтэ «уран һайханай коллектив» гэһэн нэрэ олгогдоо һэн.

Источник: Кяхта-инфо.24 /7

Фото: Кяхта-инфо.24 /7