Соёл уралиг 1 jun 2021 143

«Нүүдэлшэдэй ая дуун» гэһэн фестиваль Буряад Уласта үнгэргэгдэхэ

Байгша оной июлиин 16-17-до Загарайн аймагай Асагад һууринда  «Нүүдэлшэдэй ая дуун» гэһэн фестиваль үнгэргэгдэхэ. Биледүүдые Буряадай филармониин кассада, burconcert.ru сайтда худалдан абахаар.

Фестивалиин хоёрдохи үдэрэй айлшад мэдэгдээ. Эндэ «Zoloto» гэһэн поп-группа хабаадаха. Тиихэдэ июлиин 17-до «Нүүдэлшэдэй ая дуун» фестивалиин тайзан дээрэ ородой мэдээжэ рок-хүгжэмшэд «Танцы минус» гэһэн бүлэг харагшадай шэхэ хужарлуулха.