Соёл уралиг 14 mar 2023 370

Буряад ороной эдиршүүл Алдар Цыденжаповай намтарай үндэһөөр зүжэг табиба

Тус зүжэг сэрэгэй тусхай операцида хабаадажа байһан сэрэгшэдтэ дэмжэлгэ үзүүлхэ зорилготойгоор түрүүшынхиеэ харуулагдаа.  

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Д.Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицейдэ «Шэдитэ һахюуһан» (Волшебный талисман) гэһэн зүжэг табигдаба. Тэрэнэй үедэ сугларһан мүнгэн сэрэгэй тусхай операцида хабаадажа байһан сэрэгшэдтэ ба тэдэнэй гэр бүлэнүүдтэ туһаламжа болгон шэглүүлэгдэхэ.  

Д.Аюшеевэй нэрэмжэтэ лицейн һурагшад, багшанар ба зохёохы бүлгэмүүдэй гэшүүд тайзан дээрэ гаража, зүжэгтэ наадаа.

Харагшад онтохоной шэдитэ ороноор аяншалжа, эрэлхэг зоригтой Алдар хүбүүнэй түүхэ һонирхон үзөө. Тэрэ 12 жэлэй амитадтай ба дүрбэн зүг, найман хизаарай эзэдтэй хамта туулайе абаржа, харата хирээе һүрэгтэйнь һүнөөжэ шадаа.

Зүжэг соо Сагаалганай ёһо заншалнууд харуулагдана, үреэлнүүд хэлэгдэнэ, хүгжэм дууншье зэдэлнэ. Харин «Шэдитэ һахюуһанай» гол удхань һайн юумэн мууе хэзээдэшье диилэжэ гараха гэһэн бодол дээрэ үндэһэлнэ.  

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан