Эдэй засаг 17 sep 2020 112

​Ажалгүй зондо – тэдхэмжэ

Ажалгүйдэхэ талаар тэдхэмжэ түлбэридэ Ород Уласай Засагай газар нэмэлтэ 35,3 млрд түхэриг эльгээхэ болоо. Ород Уласай Юрэнхы сайд Михаил Мишустин энээн тухай захирамжа гаргаа. Буряад Улас энэ хэрэгтэ 331,7 сая түхэриг һомолхо.

Мүнөө ажалгүй зондо үгтэдэг тэдхэмжын хэмжээн 1 500 түхэригһөө 12 130 түхэриг хүрэтэр юм.

Тус захирамжын ашаар хүндэ хүшэр байдалда ороһон хүнүүдтэ мүнгэн туһаламжа саг үргэлжэ гүйсэд хэмжээн соо түлэгдэхэ болоно. Тэдхэмжэнүүдые түлэлгэдэ мүнгэнэй хэрэгтэй болоо һаань, бюджедһээ нэмэлтэ мүнгэн үшөө һомологдохо гэжэ Засагай газарһаа дуулгана.

Роструд гэһэн албан зургаанда тэдхэмжэдэ түлэгдэхэ мүнгэн хэр ашагтайгаар гаргашалагданаб гэжэ хинажа байхыень даалгагдаа. Энээн тухай элидхэл 2021 оной февралиин 1 болотор Ород Уласай Засагай газарта үзүүлэгдэһэн байха ёһотой.

Энэ жэлэй эхинһээ федеральна һанһаа 109 млрд түхэриг ажалгүй зондо һомологдоһон байгаа. Бюджедтэ хараалагдаһан мүнгэнэй 83 хуби болоно гэжэ һануулая. Ажалгүй болоһон хүнүүдтэ түлбэринүүдэй ехэ болоһон ушарһаа дэмжэлгын энэ хэмжээндэ нэмэлтэ мүнгэн һомологдохоор болоо юм.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан