Эдэй засаг 26 feb 2021 497

Номин үнгэтэй үндэгэн амтатай гү?

Бэшүүрэй аймагай үмсын ажахыда страус шубууд үндэгэлжэ эхилбэ.

2019 ондо Александр Утенков эдэ шубуудаар ехэтэ һонирхожо, Оренбургын областьһоо хэдэн страусуудые асаржа, үдхэжэ эхилһэн байна. Мүнөө тэрэнэй ажахыда дүрбэн шубууд тоологдоно. Тиин эдэнэр декабрь һараһаа эхилээд март болотор үндэгэлдэг байна. Нэгэ үндэгэниинь тахяагай 30 үндэгэнтэй жэшээлмээр. Тиин страусай үндэгэн жэлэй туршада хадалагдаад байхадаа, нэгэшье муудадаггүй гэжэ онсолмоор. Үшөө һонирхолтойнь юуб гэхэдэ, тэдэнэй үндэгэн номин шулуундал адли үнгэтэй. 

Страусууд Буряад Уласай уларилай шэнжэдэ ехэ тааража, хүйтэн үбэлые ехэ хүнгэнөөр дабажа гарана», - гээд эзэниинь Александр Утенков хэлэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz