Эдэй засаг 9 apr 2021 542

​Буряад Уласай Сэлэнгын аймагта тамирай талмайнууд баригдаха

© фото: egov-buryatia.ru

«2019-2021 онуудта Сэлэнгын аймагта спорт болон залуушуулай бодолго хүгжөөлгэ» гэһэн программын хэмжээндэ хүдөө нютагуудта тамирай нээмэл талмайнууд табигдаха.

Тиигэжэ Сэлэнгын аймагай Жаргалантада болон Бараты һууринда футбол наадаха талмай баригдаха, тамирай тоног хэрэгсэлнүүд табигдаха. Галуута нуур һууринда тамирай комплекс баригдаха.

Буряад Уласай барилгын сайд Николай Рузавинай хэлэһээр, хүдөө нютагуудай ажаһуугшад гэр бүлөөрөө тамирай талмайнуудта ерэжэ, бэе һорихо аргатай болохо.

Тамирай талмайнууд хото барилгын болон архитектурна  болон бусад эрилтэнүүдтэ таарана, барилгада гаргашалагдаха мүнгэнэй хэмжээнэй зүб тоологдоо гэжэ Буряадай Гүрэнэй экспертизын мэргэжэлтэд элирхэйлээ.  

Фото: egov-buryatia.ru