Эдэй засаг 27 apr 2021 483

​Буряад Уласта Зэдэ гол дээгүүр гараһан хүүргын заһабарилга федеральна программада оруулагдаха

© фото: Джида-инфо.24/7

Буряад Уласай Зэдын аймагай Зарубино, Дырестуй һууринуудые холбоһон хүүргын барилга 2022-2035 онуудай һэльбэн шэнэдхэлгын программада оруулагдаба. Һэльбэн шэнэдхэлгын ажалда федеральна бюджедһээ мүнгэн һомологдохо.

Дырестуй-Зарубино харгыда Зэдэ гол дээгүүр гараһан хүүргэ һэльбэн шэнэдхэхэ талаар тоололгын дансанууд уласай харгын жасын бюджедэй мүнгөөр бэлдэгдээ. Барилгын ажалда 397 сая түхэриг хэрэгтэй гэжэ сэгнэгдэһэн байна. Иимэ ехэ мүнгэ уласай бюджет диилэхэгүй ушарһаа, энэ барилга «Мосты и путепроводы» гэһэн федеральна программада оруулжа, «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ федеральна бюджедһээ мүнгэ һомолхо гэжэ ажал ябуулагдана.

Фото: Джида-инфо.24/7