Засаг түрэ 10 jul 2020 401

Гахайн мяхан ехээр наймаанда гарана

 Үнгэрһэн жэлдэ Буряад Уласта 62,4 мянган тонно мяхан үйлэдбэрилэгдөө. Гахайн мяхан ехээр наймаанда гаража, тэрэниие буйлуулга 9 % дээшэлээ. Энэнь Зүүн Сибириин гахайн комплексын ажалаа улам эршэдүүлһэнһээ дулдыдана.  2018 оной баримтануудтай зэргэсүүлхэдэ буйлуулагдаһан мяханай хэмжээн 22 % дээшэлээ гээд, Буряадай толгойлогшо Алексей Цыденов тоосоһон байна.

Үнгэрһэн жэл энэ ажахыда тэжээгдэһэн гахайнуудай тоо 80 мянгада хүргэгдэжэ, 18,5 мянган тонно мяхан гаргагдаа. Загарайн аймагта хүдэлдэг энэ ажахыда 530 ажалшан тоологдоно. Дунда зэргээр 32 мянган түхэриг салин түлэгдэнэ. 

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Источник: yandex.ru