Засаг түрэ 21 jul 2020 752

Голливудай одон Стивен Сигал айлшалһаар

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов болон Аяншалгын сайд Мария Бадмацыренова хоёр үсэгэлдэр үндэр айлшаниие угтажа абаа.

Улаан-Үдэ хотын аэропортдо айлшаниие  сэбэр басагад буряад, ород яһатанай үндэһэн хубсаһа үмдэнхэй, хүхэ хадагаар, дабһатай хилээмээр угтажа байгаа.

Стивен Сигалые оршуулагша үдэшэжэ, Буряад ороной эгээл хүндэтэй, түүхэдэ газарнууд, эмхинүүд тухай тодорхойгоор хөөрэжэ үгөө.

Буряадай ниислэл хотын гол талмайда айлшанай ерэхэдэ, тэндэ сэнгэжэ байһан зон  гайхалда ехээр абтаа.

Залуушуул, нааша дүтэ ерэжэ, дэлхэйн одотой фото буулгабари хэгты, - гээд залуушуулые Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов уриба.


Стивен Сигал Буряад ороной эгээл мэдээжэ газар нютагуудаар ябаха түсэбтэй. Анха түрүүшынхиеэ ерэһэн айлшан Ивалгын дасан, Байгал далай, Тарбагатайн аймаг ошохо түсэбтэй. Гадна зүн зүгэй спортын зүйлнүүдээр бэеэ ходо һорижо байһан зүжэгшэн манай мэдээжэ тамиршадтай хамта һорилго хэхэ хүсэлтэй.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru