Засаг түрэ 22 jul 2020 474

 Ойн баярта – онсо анхарал

2023 оной майн 30-да Буряад Ула­сай анхан байгуулагдаһаар 100 жэлэй ой гүйсэхэ юм.

 Буряад Уласай 100 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, олон тоото хэмжээ ябуул­ганууд түсэблэгдэнхэй. Баярай хэмжээнүүд гансал Улаан-Үдэдэ болоод дүүрэхэ бэшэ, харин бүхы аймагуудаар тэмдэглэгдэ­хэ. Һайндэрэй болохын хажуугаар олон заһабарилгын ажалнууд хэгдэхэ. Энэ ушарта 290 сая түхэриг гаргашалагдаха, тэдэнэй 18 саянь манай өөһэдын һанһаа. Ородой Заса­гай газарай вицe-премьер Марат Хуснуллин манай нютагта ерэхэдээ, энэ хэрэгтэ үшөө дээрэнь нэмэжэ, мүнгэ һомолхо арга бэдэр­хэбди гээд найдуулаа, - гэжэ Алексей Цыде­нов дуулгана.

Нёдондо хабар Юрэнхылэгшэ Владимир Владимирович Путин Буряад Уласай 100 жэлэй ойн баяр тэмдэглэхэ тухай зарлигта гараа табиһан юм гээд һануулая.

1923 оной майн 30-да Буряад-Монголой АССР байгуулагдахадань, тэрэнэй ниислэл Верхеудинск хото болоһон юм. Удаань 1958 ондо «монгол» гэһэн үгэнь абтажа, Буряа­дай АССР болгогдоһон түүхэтэй. Харин 2017 ондо Арадай Хуралай һунгамалнуудай тог­тоолоор майн 30-да «Буряад Уласай үдэр» гэһэн һайндэр бии болгогдоо бэлэй.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: russianstock.ru