Засаг түрэ 6 aug 2020 484

​Буряад Уласта сэгээ үйлэдбэрилгэ

© фото: yandex.ru

      Буряад Уласай Сэлэнгын аймагай Ноехон нютагта үйлэдбэрилэгдэһэн сэгээ дэлгүүрнүүдтэ гаража болохо. Энээн тухай  Сэлэнгэ аймагай засагай түлөөлэгшэд фермэ ошоод хөөрэлдөө.
Ажахыда 200-аад толгой адуун , тэрэнэй тоодо 90 толгой  гүүн. Сэгээ хадаа фермын үйлэдбэриин гол бүтээл болоно.
2017 онһоо үйлэдбэри эхилээ һэн. Жэлэй туршада 6-7 шахуу тонно бэлдэгдэнэ.

Фото: yandex.ru