Засаг түрэ 17 aug 2020 382

​Алас  Дурнын ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын асуудалнуудаар суглаанда Буряадай Толгойлогшо хабаадалсаха

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Үглөөдэр, августын 18-да, Благовещенск хотодо Алас  Дурнын ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын асуудалнуудаар Засагай газарай суглаан  премьер-министр Михаил Мишустинай хүтэлбэри доро үнгэргэгдэхэ. Шухала асуудал гэхэдэ, тойрогой уридшалан хүгжэлтын талаар Ородой Холбоото Уласай даабари бэелүүлгэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Алас Дурнада мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын түсэлнүүдые дэмжэхэ хэмжээнүд тухай элирхэйлхэ.

Энэ суглаанда Ородой Холбоото Уласай Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын талаар сайд Александр Козлов, Ородой Холбоото Уласай элшэ хүсэнэй сайд Александр Новак, Ородой Холбоото Уласай мүнгэн һангай сайд Антон Силуанов, Үбэр Байгалай хизаарай амбан захирагша Александр Осипов, Саха ( Яхад) Уласай Толгойлогшо Айсен Николаев Приморско хизаарай амбан захирагша Олег Кожемяко, Хабаровска хизаарай амбан захирагшын уялга дүүргэгшэ Михаил Дегтярев, Сахалинай можын хүтэлбэрилэгшэ Валерий Лимаренко, Магаданай можын амбан захирагша Сергей Носов, Еврейн автономно тойрогой амбан захирагшын уялга дүүргэгшэ Ростислав Гольдштейн хабаадаха юм.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан