Засаг түрэ 18 aug 2020 325

​Буряад Уласай эдэй засагай сайдай орлогшоор Эльвира Дабаева  томилогдобо

© фото: Буряад Уласай эдэй засагай яаманай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов 2020 оной августын 17-һоо Буряад Уласай эдэй засагай сайдай орлогшоор – мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын хорооной түрүүлэгшээр Эльвира Дабаевае зургаан һараын туршалгын болзортойгоор томилхо тухай тогтоол абаба..

Энээнһээ урид Эльвира Дабаева Улаан-Үдэ хотын захиргаанай барилгын хорооной эдэй засагай талаар түрүүлэгшын орлогшын тушаал эзэлжэ байгаа.

 

Источник: Буряад Уласай эдэй засагай яаманай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай эдэй засагай яаманай мэдээсэлэй албан