Засаг түрэ 7 sep 2020 337

Буряад Уласай Хяагтын аймагай хүгжэлтын зам

Панхаруутаһан «БайкалБанкын байшан хүүгэдэй нэмэлтэ һуралсалай түб болохо.

Энээн тухай хөөрэлдөөн Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденовай албанайнгаа хэрэгээр Хяагтын аймагаар ябахада болоо.

 Байшан мүнөө дээрээ заһагдажа, хүүгэдтэ таарамжатай болгогдохоор. Нэгэ хоёролжон метр 34 мянган түхэриг сэнтэй. Тиимэһээ арга боломжын байгаа һаа тус байшан худалдажа абаад, хүүгэдэй түб болгохо талаар ажал ябуулхабди, - гээд Алескей Цыденов хэлээ.

Буряад Уласай Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто оруулагдаха талаар ажалай ябуулагдахада, хүгжэлтын талаар олон асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэһэн. Тэдэнэй тоодо Хяагтын аймагай Наушки тосхондо түмэр замаар худалдаа-наймаанай бараа зөөлгын пункт байгуулга. Гадна «Россин түмэр харгынууд» гэһэн нээмэл түхэлэй акционернэ бүлгэмэй түсэбөөр? Улаан-Үдэ хотоһоо Наушки хүрэтэр түмэр харгы заһабарилагдаха, ерэхэ жэлдэ хүүгэдэй сэсэрлигэй шэнэ байшан баригдаха болоно.

Фото: govrb.ru