Засаг түрэ 30 sep 2020 443

Буряад Уласта харгы заhабарилгада мүнгэн үгтэхэ

Байгша ондо Буряад Уласта харгы заhабарилгада 300 сая түхэриг hомологдохонь. Энээн тухай захирамжа Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай түрүүлэгшэ Михаил Мишустин баталба. Анхан энэ асуудалаар Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин сенаторнуудтай уулзахадаа хѳѳрэлдэhэн байна.

Юhэн можо нютагуудта хамтадаа 7,3 миллиард түхэриг дамжуулагдажа, 140 км харгынууд hэльбэн шэнэлэгдэхэ хараатай.

Харин Буряад Уласта шэглүүлэгдэhэн мүнгэн «Улаан-Yдэ-Турунтаево-Шэнэ Уоян» харгы заhаха ажалда гаргагдаха. Баргажанай аймагай мэдэлдэ байдаг  271-дэхи модоhоо эхилээд 291-дэхи модо хүрэтэр  харгы шэнээр баригдажа, бүхы хүдэлмэринүүд 2022 ондо дүүргэгдэхэ түсэбтэй.

Фото: google.com