Засаг түрэ 23 oct 2020 441

Юрий Трутнев Буряад Уласта

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев албанайнгаа хэрэгээр Буряадай болон Яхадай Уласнуудаар ябана.

Октябриин 22-до вице-премьер Нерюнгри хото хүрэжэ, тэндэ түрүүлэн хүгжэлтын дэбисхэр байгуулагдажа байһаниие шалгажа, «Урда Яхад» эмхиин ажал хараба.

Мүнөөдэр, октябриин 23-да Юрий Трутнев Буряад Уласта хэдэн зүблөө үнгэргэхэ түсэбтэй.

Эндэ ТОР хүгжөөхэ талаар ажалай ябуулагдажа байһые хараха, социально-экономическа хүгжэлтын асуудалнуудые зүбшэн хэлсэхэ. Гадна ниигэмэй хамгаалгын талаар эмхинүүдтэ хүрэжэ, Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай заабаринуудай бэелүүлэгдэжэ байһые хараха болоно.

 

Фото: egov-buryatia.ru