Засаг түрэ 10 dec 2020 413

​Юрий Трутневай хүтэлбэри доро үнгэргэгдэжэ байһан суглаанда Буряадай Толгойлогшо хабаадана

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын дэргэдэхи суглаанда Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүнөөдэр, декабриин 10-да, хабаадалсана.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо - Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев болон Алас Дурнын тойрогой 11 можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэд коронавирус үбшэ һэргылхэ, эмнэхэ ажалда туһа хүргэхэ талаар зүбшэн хэлсэнэ.

Тиихэдэ Байгал-Амарай Болон Транссибириин түмэр харгы һэльбэн шэнэдхэхэ болон Алас Дурнын федеральна тойрогой можо нютагуудай авиационно компани байгуулгада хабаадаха тухай Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын даабаряар зүбшэхэ.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар