Засаг түрэ 21 dec 2020 405

​Ковид үбшэнтэй тэмсэжэ байһан эмнэлгын ажалшадта нэмэри салин түлэхэ асуудал Владимир Путин хинаха

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Зарим можо нютагуудаар тахал үбшэнтэниие аргалжа байһан эмшэдтэ гүрэнэй тэдхэмжэ мүнгэн хүртэлсэнэгүй гэжэ волонтёр Алевтина Киселева Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинда дуулгаба.

- Бидэндэ ороһон бүхы хандалгануудые үшөө дахин һайнаар үзэжэ, хүн бүхэнэй асуудалда тодорхой харюу үгэхэбди. Тахал үбшэнтэниие аргалжа байһан эмшэдтэ хэрэгтэй хубсаһа хунар болон бусад эмнэлгын эд бараа абаха хэрэгтэ 10 миллиард түхэриг һомологдонхой. Тэрээнһээ гадна үшөө 5 миллиард түхэриг эмшэдтэ түлэхэ мүнгэн шэглүүлэгдэнхэй юм. Энэ тоологдоһон мүнгэнүүд можо нютагуудта дамжуулагдаад байна. Тиимэһээ һаяын сагта энэ мүнгэнэй хайшаа ороһыень мүрдэжэ элирүүлхэбди. Энэ асуудал нарибшалан һайнаар үзэхэбди, - гэжэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин хэлэбэ.

Харин Буряад Уласай эмшэдтэ энэ мүнгэн хүсэд дүүрэн түлэгдэнхэй. Буряад Уласай һан жасаһаа энэ хэрэгтэ 51,8 сая түхэриг һомологдожо, 4510 эмшэдтэ тараагданхай. Үшөө тиихэдэ федеральна жасаһаа ерэһэн 43,5 сая түхэриг эмнэлгын һалбариин 3330 хүдэлмэрилэгшэдтэ түлэгдэнхэй.

Халдабарита тахал үбшэтэй зониие аргалжа байһан эмнэлгын ажалшадай салин түлбэри тухай асуудалаар 8 (3012) 21-38-58 дугаартай гэһэн утаһаар хандажа болохо юм. 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар