Засаг түрэ 18 jan 2021 471

​Буряад Уласай Толгойлогшын ажаһуугшадтай сэхэ харилсаанда ороһон асуудалнуудта харюунууд үгтэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов 2020 оной декабриин 13-да ажаһуугшадтай «ВКонтакте», «Фэйсбук», «Инстаграм» сүлжээ холбоонуудта сэхэ харилсаһан байна. Эндэ ороһон асуудалнуудта харюунууд бэлдэгдэбэ.

Ассудалнууд болон харюунууд һалбаринуудаар хубаарилагданхай. Зарим асуудалнуудта харюунууд нэмэгдэхэ.

Тодорхой мэдээсэл эндэ хаража болохо.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар