Засаг түрэ 18 jan 2021 424

​Буряадай гүрэнэй теле-, радиокомпанида шэнэ захирал томилогдобо

© фото: vesti_buryatiya instagram.com

«Бурятия» гэһэн Буряадай гүрэнэй теле-, радиокомпанида шэнэ захирал томилогдобо. Энээн тухай мэдээсэл компаниин Instagram хуудаһанда толилогдоо.

- Буряадай гүрэнэй теле-, радиокомпанида Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов ВГТРК-гай юрэнхы захиралай орлогшо Рифат Сабитовтай уулзаа. Энэ уулзалгада Рифат Абдулвагапович «Бурятия» ГТРК-гай шэнэ захирал Дмитрий Бадмаевтай танилсуулжа, өөрөөшье компаниин хүдэлмэрилэгшэдтэй танилсаа, - гэжэ мэдээсэлдэ хэлэгдэнэ.

 Энээнһээ урид Дмитрий Бадмаев удаан сагта захиралай орлогшын тушаалда хүдэлөө. Тиихэдэ «Бурятия» гэһэн Буряадай гүрэнэй теле-, радиокомпани 2013 онһоо хойшо Марина Урбаева хүтэлбэрилжэ байгаа.

Фото: vesti_buryatiya instagram.com