Засаг түрэ 19 feb 2021 602

​Ородой Холбоото Уласай спортын сайд Олег Матыцин Буряад Улас албанай хэрэгээр ерэбэ

© фото: egov-buryatia.ru

Мүнөөдэр, февралиин 19-дэ, Ородой Холбоото Уласай спортын сайд Олег Матыцин Улан-Удэ албанай хэрэгээр ерэбэ. Ородой спортын яаман болон Буряад Улас суг ажал ябуулха тухай хэлсээ баталха.

Жэлэй дүрбэн сагта ажаллаха һур харбалгаар уласай түбэй нээлгын баяр ёһололдо Олег Матыцин хабаадажа, тамирай объектнүүдтэ хүрэхэ юм, тэрэ тоодо баригдажа байһан: Ивалгын аймагай Сотниководо – тамирай зал, Улаан-Үдэдэ – тулалдануудай, хоккейн түбүүд,  физкультурна-спортивна комплекс, шэрэйн теннисэй зал болон «IceМетр».  

Гэхэтэй хамта, Ородой спортын сайд боксын, сүлөөтэ барилдаанай, һур харбаалгын, хүнгэн атлетикын, шэрэйн теннисэй,  санаар урилдаанай Буряадай федерацинуудай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзаха юм.  

Фото: egov-buryatia.ru