Засаг түрэ 15 mar 2021 591

​Буряадай Толгойлогшо Тывагай хүтэлбэрилэгшэтэй суг ажал ябуулха тухай хэлсээ баталаа

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад болон Тыва уласуудай Толгойлогшонор Алексей Цыденов ба Шолбан Кара-оол мартын 13-да уулзажа, болбосоролой һалбарида суг ажал ябуулха тухай хэлсэбэ.

- Манай уласууд ажабайдалай олон һалбарида эдэбхитэй ажал ябуулна. Илангаяа нягта харилсаан болбосоролой болон бусад һалбаринуудта, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Тиигэжэ хоёр уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яамануудта суг ажал ябуулха тухай хэлсээн баталагдажа, бэелүүлэгдэнэ.

- Болбосоролой болон эрдэм ухаанай һалбарида Буряад Уласта ажал  урагшатай ябуулагдана. Манай уласай олон оюутад Буряадай дээдэ һургуулинуудта һурана, тэрэ тоодо, олон залуушуул Буряадай хүдөө ажахын академидэ, - гэжэ Шолбан Кара-оол тодорхойлбо.

Буряад Уласай дээдэ һургуулинуудта Тывагай 1400 тухай оюутад һурана, тэдэнэй 1029 хүн - В.Р. Филипповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академидэ.

Фото: egov-buryatia.ru