Засаг түрэ 15 mar 2021 492

​Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын сайдай тушаалда Александр Гоге томилогдобо

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов мартын 15-да уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын сайдаар, Буряад Уласай Засагай газараа гэшүүнээр Александр Гоге гэгшые томилхо тухай зарлиг абаба.

Александр Александрович Гоге 1985 ондо Эрхүү хотодо түрэһэн юм.  2007 ондо «Автомобильные дороги и аэродромы» гэһэн мэргэжэлээр Эрхүүгэй гүрэнэй техническэ университет дүүргээ.  2009 ондо энэл дээдэ һургуулида «Экономика и управление на предприятии (строительство)» гэһэн мэргэжэлтэй болоо.

 Ажалайнгаа намтар "Дорожно-строительная компания" гэһэн хизаарламал харюусалгатай бүлгэмдэ харгын мастераар эхилээ. 2008 ондо - инженерээр, удаань «Иркутскгипродор НИИ» бүлгэмэй хүтэлэгшэ инженерээр томилогдоо юм.

2014-2018 онуудта "ГлавДорПроект" компанида хүтэлэгшэ инженерээр болон таһагай даргаар хүдэлөө.

2018 ондо Александр Гоге хизаарламал харюусалгатай "ПрофСтройПроект" бүлгэм хүтэлбэрилөө.

2019 онһоо хойшо Федеральна харгын агентствын "Южный Байкал" гэһэн хүтэлбэриин даргын орлогшо ябаа.

Фото: egov-buryatia.ru