Засаг түрэ 16 mar 2021 704

​Буряад Уласай Толгойлогшо мүнөөдэр түрэһэн үдэрөө тэмдэглэнэ

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов 1976 оной мартын 16-да Шэтэ можын (мүнөө - Үбэр Байгалай хизаар) Петровск-Забайкальский хотодо түрэһэн юм.

 Алексей Цыденов 2017 оной февралиин 7-һоо Буряад Уласай Толгойлогшын уялга саг зуура дүүргэжэ эхилээ. 2017 оной сентябриин 17-һоо уласай хүтэлбэрилэгшын тушаалда һунгагдаа.

Алексей Цыденов һамгатай, дүрбэн үхибүүтэй.

Фото: egov-buryatia.ru