Засаг түрэ 16 mar 2021 590

​Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй болон экологиин сайдаар Сергей Матвеев томилогдобо

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов мартын 15-да уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй болон экологиин сайдаар, Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүнээр Сергей Матвеевые томилхо тухай зарлиг абаба.

Сергей Александрович Матвеев 1980 ондо Улаан-Үдэ хотодо түрэһэн юм. 2002 ондо «Физик. Физикын багша» гэһэн мэргэжэлээр Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули дүүргээ.

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай мэдээсэлэй албанай компьютернэ техникын талаар инженерээр хүдэлжэ, ажалайнгаа намтар эхилһэн байна. 2009 ондо Сергей Матвеев «ИТ-МС» бүлгэм хүтэлбэрилөө. 2016 онһоо хойшо «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» гэһэн федеральна гүрэнэй бюджедэй эмхииин таһагай захиралай орлогшоор хүдэлөө. 2019 онһоо Эрхүү можын модо бэлдэгшэдэй, модо хари гүрэнүүдтэ худалдаанай эблэлэй стратегическэ хүгжэлтын талаар захиралаар хүдэлөө.  2020 онһоо худалдаа-наймаанай бэшэ Сибириин болон Алас Дурнын ангуушад болон ой ашаглагшадай зүблэлэй юрэнхлэгшын тушаал эзэлжэ байгаа. 

Фото: egov-buryatia.ru