Засаг түрэ 31 mar 2021 455

​Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр – Хяагтын аймагта

© фото: egov-buryatia.ru

Мүнөөдэр, мартын 31-дэ, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Хяагтын аймаг гараба.

Уласай хүтэлбэрилэгшэ аймагай эдэбхитэдтэй уулзажа, энээнһээ урид үгтэһэн даабаринуудай бэелүүлгын талаар аймагай хүтэлбэрилэгшэдтэй хэлсэжэ, ниигэмэй объектнүүдтэ хүрэхэ. 150 һууритай хүүгэдэй сэсэрлигэй барилга Алексей Цыденов шалгаха.

Хүдөө нютагуудаар аяншалгын хүгжөөхэ талаар Шитиловка һууринай гэр бүлын ашаг үрэтэй дүй дүршэлтэй Буряадай Толгойлогшо танилсаха.

Тиихэдэ Хяагтада хоёр мянганһаа дээшэ һурагшадай һураха нэмэлтэ һуралсалай түб нээгдэхэ. Энэ түбэй нэгэ байшан юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ баригдаа.

Фото: egov-buryatia.ru