Засаг түрэ 25 may 2021 637

​Монгол Уласта Юрэнхылэгшын һунгуулиин кампани эхилбэ

© фото: pixabay.com

Монгол Уласта майн 24-дэ һунгуулиин кампани эхилээ. Гүрэнэй Тлолгойлогшын тушаалда Монголой арадай намай Ухнаагиийн Хүрэлсух, Демократическа намай  Содномзундуйн Эрдэнэ, «Правильный человек – Электорат» коалициин Дангаасурэнгийн Энхбат гэгшэд дэбжүүлэгдэнхэй.  

Юрэнхылэгшын һунгалта тухай хуулиин ёһоор, һунгуулиин кампани 15 үдэрэй туршада үргэлжэлхэ. Тушаалда зууршалагшад телевидени, радио болон олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ, сүлжээ холбоондо идхалгын ажал ябуулха.

Монгол Уласта байгша оной июниин 9-дэ Юрэнхылэгшые һунгаха юм.

Фото: pixabay.com