Засаг түрэ 25 may 2021 496

​Буряадай Толгойлогшо албанай хэрэгээр – Түнхэнэй аймагта

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүнөөдэр, майн 25-да, Түнхэнэй аймагта ажалаа ябуулна.

Уласай хүтэлбэрилэгшэ «Нилова пустынь» гэһэн клиникэ хүрэжэ, ажалаа эхилээ. Энэ байшан юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ заһабарилагдаһан юм. Заһабарилгын ажалда 27 сая түхэригһөө дээшэ мүнгэн һомологдоһон байна.

Туран нютагта фельдшерскэ-акушерскэ пункт нээгдэхэ. Элүүрые хамгаалгын һалбариин эхин шата хүгжөөхэ талаар программмын хэмжээндэ  тэрэ баригдаа.

Харбяангуудай һургуулида дулаасуулгын шэнэ оньһон хэрэгсэл табигдана, энэ ажалтай уласай хүтэлбэрилэгшэ танилсаха. Тиихэдэ Алексей Цыденов буга үсхэбэрилдэг фермэдэ хүрэхэ. Заншалта ёһоороо Буряадай Толгойлогшо ТОС-уудай эдэбхитэд болон ажаһуугшадтай уулзаха юм.Фото: egov-buryatia.ru