Засаг түрэ 31 may 2021 478

​​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Владивосток хотодо

© фото: egov-buryatia.ru

Мүнөөдэр, майн 31-дэ, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Владивосток хото гараа. Тэрэ Ородой Холбоото Уласай Генаральна прокуратурын, Алас Дурнын тойрогто Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлгын болон Алас Дурна зүг болон Арктика хүгжөөлгын талаар яаманай эмхинүүд хоорондын суглаанда хабаадана.

Энэ суглаанда Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо - Алас Дурнын тойрогто Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев, Ородой Холбоото Уласай Генаральна прокуророй орлогшо Дмитрий Демешин, болон Алас Дурна зүг болон Арктика хүгжөөлгын талаар сайд Алексей Чекунков болон Алас Дурнын тойрогой хүтэлбэрилэгшэд хабаадаа.

 Сайдууд олзын хэрэг эрхилэлгэдэ захиргаанай талаһаа шалгалта бага болгохо, Алас Дурнын тойрогто мүнгэ хүрэнгэ оруулха талаар һонирхолтой болгохо тухай хэлсэһэн байна. Буряадай Толгойлогшо «О соблюдении требований экологического законодательства (вода, воздух) в части обеспечения безопасной среды» гэһэн элидхэл хээ.

 

 

 

Фото: egov-buryatia.ru