Засаг түрэ 5 oct 2021 352

​Буряадай Толгойлогшо «Почта России» бүлгэмэй юрэнхы захиралтай уулзаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Алас Дурнын федеральна тойрогто Буряад Улас эгээл түрүүшүүлэй тоодо почтын холбооной инфраструктура һэльбэн шэнэлхэ аргатай. Энээн тухай Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Зүүн зүгэй эдэй засагай пленарна суглаанда хэлэһэн байна.

«Ород гүрэн дотор почтын холбооной, почтын һужаагай һэльбэн шэнэдхэлгэ һаяын сагта эхилхэбди. Алас Дурна зүгтэ туршалгын түсэлнүүд Примориин, Хабаровскын хизаар болон Буряад Уласта эхилхэ», - гэжэ Владимир Путин дуулгаа.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар