Засаг түрэ 8 nov 2021 171

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси декабриин 16-да үнгэрхэ

© фото: Анна Огородник

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси декабриин 16-да үглөөнэй 9 сагһаа эхилхэ. Энээн тухай захирамжа Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов абаһан байна.

Ээлжээтэ сессиин шухала асуудалнуудай нэгэн хадаа 2022 оной болон түсэблэлгын 2023-2024 онуудай уласай бюджедэй хоёрдохи уншалга болохо юм.

Фото: Анна Огородник