Засаг түрэ 15 dec 2021 679

Уласхоорондын 33-дахи «Ворота в Азию» гэһэн дэлэгэсэ үнгэрөө

Ород Улас болон Монгол ороной хоорондо үнгэргэдэдэг уласхоорондын  33-дахи «Ворота в Азию» гэһэн дэлэгэсэ үнгэргэгдөө.

Монгол болон Ород Уласай харилсаанай 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан энэ дэлгэсэ, Улаан-Баатар хотодохи «Русский дом» гэдэг газарта ажалаа нээһэн байна. Ород Уласые Үбэр – Байгалай хизаарай, Эрхүү можын болон Буряад ороной эмхинүүд түлөөлэбэ.

-Бүхыдөө энэ хэмжээ ябуулгада хоёр талаһаа 30 гаран эмхинүүүд хабаадалсаа. Дэлгэсэ эмхидхэхэдээ, худалдаа наймаа эрхилдэг байгуулгануудай хоорондо, бата бэхи харилсаа тогтоохо гэһэн гол зорилго урдаа табинабди,- гэжэ Монгол орондо Буряадай Засагай газарай түлөөлэгшэ Даба-Жалсан Чирипов дуулгана.

Энэ дэлгэсын боложо байха үедэ, бага олзын хэрэг эрхилэгшэдэй саашанхи ажалдань нүлөө үзүүлхэ, олон хэлсээнүүд баталагдаа. Тиигэжэ хоёр гүрэнэй  хоорондохи харилсаан бүри үргэдхэгдэхэ бэзэ.

 

Фото: Даба-Жалсан Чириповай Facebook хуудаһанһаа абтаба